Visatlas Flevoland Minimaliseren

Nieuw: Visatlas Flevoland

In 2012 verscheen de Visatlas Flevoland. Dit boekwerk is tot stand gekomen dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers en het beschikbaar stellen van visgegevens door verschillende organisaties. Het verschijnen van de provinciale atlas wil niet zeggen dat er in Flevoland niets meer te doen is, sommige gebieden zijn nog niet goed onderzocht of de waarnemingen raken verouderd. Het omringende IJsselmeergebied kent een sterke toename van “nieuwe” soorten die Nederland vanuit andere stroomgebieden bereikt hebben. Hoe staat het ervoor met de verspreiding van deze soorten in Flevoland en neemt del meerval verder toe? Genoeg te onderzoeken dus! Of je nu met je hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikflessen achter de vissen aan gaat, iedereen kan meedoen. De start van het project voor een nieuwe Nederlandse Visatlas vormt bovendien een mooi doel om hierin een zo compleet en actueel mogelijk beeld van de Flevolandse vissen te geven.

spacer
Naar de landelijke atlassite Minimaliseren

spacer
dummy